Obsługa głosowań WZ

Zastanawiasz się, jak sprawnie przeprowadzić głosowanie? Wprowadź automatyczny proces głosowania

Oferowany przez naszą firmę system został opracowany z myślą o obsłudze głosowań na Walnych Zgromadzeniach. Stworzyliśmy program do głosowania w celu najbardziej ekonomicznego wykorzystania czasu uczestników. Kolejną jego zaletą jest całkowita eliminacja ryzyka popełnienia błędu dzięki programowi do liczenia głosów. Wyniki są natychmiast dostępne w komputerze i mogą być wyświetlane lub drukowane zaraz po zakończeniu głosowania.

Obsługa głosowań WZ zdjęcie

Automatyczny system do głosowania przeznaczony jest do usprawnienia:

  • walnych zgromadzeniach spółek prawa handlowego
  • walnych zgromadzeniach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  • rad nadzorczych, rad uczelnianych
  • stowarzyszeń oraz różnych organizacji

Do naszych Klientów należą firmy notowane na GPW, podmioty funkcjonujące w oparciu o Kodeks spółek handlowych, w tym spółki pracownicze o licznym akcjonariacie, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, rady adwokackie, izby radców prawnych itp. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszego systemu obsługi głosowań.


ZetGie Sp. z o.o.
ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 25
65-021 Zielona Góra


NIP: 929-186-14-89


Biuro:
Adres e-mail:Facebook